Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

19 marts, 2010

Viasat – kolera eller pesten

Jeg tager bladet fra munden. Der står ikke noget i kontrakten med Viasat om, at aftalen er fortroligt, og at den ikke må vises for tredjepart.

Skurken er Viasat, som bestyrelsen anbefaler at fortsætte med, grundet kanalerne


Aftalen vores forening tidligere havde underskrevet med Viasat stammer fra 1997. Viasat har siden informeret om betingelser der var strammere end dette, men ikke noget vi havde underskrevet, og mest noget vi i bestyrelsen var faldet over på nettet. Men Viasat mener åbenbart, ligesom teleselskaber, overfor deres kunder, at de løbende bare kan ændre vilkår.

I 2009 fik vi tilbud på TV3 puls, gratis for resten af året, men samtidig var vedlagt ny aftale, som vi åbenbart skulle acceptere, dog ikke med underskriftsfelt. Heri var der bl.a. indsneget sig betingelser der kunne tydes, som, at aftalen med Canal Digital, om Family Mix, stred mod aftalen med Viasat: Ved ”Programfordelingsanlægget” forstås Operatørens ikke-kommercielt drevne fællesantenneanlæg, … Derfor ansøgte bestyrelsen ikke om at få TV3 puls med på nettet. Vi ønskede ikke at sidde med den situation, at vi havde søgt, samtidig med at vi ikke accepterede vedlagte kontrakt fra Viasat.

Vi var særligt opmærksom på dette, idet Viasat havde ligeledes offentliggjort, at det stred mod aftalen med dem, at indgå aftale med Canal Digital om Family Mix. Man kunne nu, ifølge Viasat, som selvejet fællesantenne, kun indgå aftale med YouSee, Stofa eller Dansk Bredbånd.

Situationen blev tilspidset, da Fensmark Antenneforening (ved Næstved) stod overfor valget om Family Mix, i marts 2009, kort efter vi just havde valgt Family Mix. Fensmark Antenneforening fik information fra Viasat om, at man lukkede for Viasat kanalerne, hvis de valgte Family Mix.

Resultatet blev at Fensmark valgte Stofa, og at det nok sandsynligvis siden var blevet betydelig sværere for Canal Digital, at sælge konceptet Family Mix.

I forbindelse med bl.a. Fensmark kom FDA ind over og fik aftalt en midlertidig fred med Viasat.

Situationen gjorde, at jeg sendte en mail til Konkurrencestyrelsen, hvor jeg, i min klage, trak urimelighederne fra Viasat frem. Så vidt jeg husker, Fensmark sendte også en klage og måske andre. FDA overtog sagen, som var vi medlem hos dem.

30. september 2009 kom Konkurrencestyrelsen til kendelsen, at en række krav fra Viasat var ulovlige. Bl.a.: Viasat kan ikke stille krav om at TV3 og TV3+ skal ligge i første betalingspakke. Dagen forinden, da Viasat var bekendt med, hvor det bar hen imod, var man hurtigt ude med en pressemeddelelse, at man inden en uge ville tilsende samtlige antenneforeninger, der havde aftale med Viasat, et brev, hvori man ville trække en række krav til fællesantennerne. Man kunne godt se man var gået for vidt. - Se links til begge dele under Debat - Viasats kanalkrav er ulovlige.

Det brev modtog vi aldring.

I stedet, det næste vi hørte fra Viasat var en ny kontrakt, som jeg modtog den 24. november. Den skulle accepteres, være behørigt underskrevet og returneret til Viasat inden 1. december, ellers var der lukket for TV3 og TV3+, pr. 1. december. Heri gentages en række af samme urimelige krav. Herunder, hvor Viasat kanaler må ligge. Prisen er forhøjet, endnu en gang. Håndteringen af Viasats kanaler skal checkes af en statsautoriseret revisor (omkostninger hermed). Kontrakten er bindende i to år. Kan derefter opsiges med et halvt års varsel. Ved opsigelse koster det 1.000 kroner pr. kodekort, hvis den ikke er returneret indenfor en uge efter opsigelsen, selv om Viasat kan lukke for kanalen øjeblikkeligt. Det drejer sig pt. om 16 kanaler og kort.

Men i et tillæg hertil (Allogne) kan vi overdrage håndteringen af Viasat kanaler, for vore medlemmer, til Canal Digital, og de kan ligge digitalt i Family Mix. I samme tillæg er nævnt at generalforsamlingen kan forkaste aftalen, såfremt det sker inden 1. maj 2010.
Viasat undskylder sikkert alle disse krav med, at nu er det en kommerciel aftale vi har, som kan indeholde hvad som helst. Man kan undre sig over, hvorfor Viasat så ikke indgik aftalen direkte med Canal Digital i stedet.

Jeg giver forslagsstiller ret i at Viasat, så længe jeg kan huske tilbage, altid med urimelige krav har være en pestilens for bestyrelsen, hvor de konstant har søgt at komme på dagsordenen. Enten som de gjorde op mod sidste års ordinære generalforsamling, hvor de gav os to kurver af prisudvikling at følge, hvor de mente at valget skulle håndteres af generalforsamlingen. En ekstra stigning vi fik i september. Eller hvor de sætter krav om indskrænkninger i foreningens råderum.

Hver gang jeg ser på de ellers charmerende reklamer med havenisserne, så er det dette, ellers skjulte Viasat Danmark, jeg tænker på. - Eller på situationen for parabolfolk, hvor opsigelser hos Viasat pist forsvinder. Samt på fælden, hvor første års parabol er billigt.

Hertil kolera - Pesten er:

at det jo faktisk er nogle gode kanaler Viasat har. I hvert fald mange af vore medlemmer ønsker og elsker disse, og vil føle at vores programudbud er alvorligt handikappet foruden.

Bestyrelsen anbefaler, at vi fortsætter med Viasat, bl.a. fordi programudbuddet dermed er komplet, og at det sandsynligvis er med den situation foreningen bedst holder på glade medlemmer. Det er en ganske alvorlig sag, at beskære foreningens virke, når dette jo primært er udbud af tv-kanaler. Vælger vi kollektivt at gøre det, så må de medlemmer der er tilbage i foreningen også tage konsekvenserne deraf. Mange føler sikkert at de ikke har råd til Family Mix til disse priser. Til jer kan jeg anbefale endnu en gang at checke, hvor meget man faktisk nu har adgang til kodefrit. Jeg tror det er langt mere end de fleste har fået øje på.

Kontrakten med Viasat er bindende i to år, men det udelukker ikke at kunne tage urimeligheder op igen. Bestyrelsen ser flere muligheder her, men hvor vi dog ikke kan love udfaldet. Jeg har en tiltro til, at vi kan opnå enten mere normale priser, eller, det ønskværdige, at få Viasat kanalerne over i en parallel pakke række, som vi kan supplere med i Family Mix. Det er et Dansk Viasat fænomen vi oplever. En del i aftalen er ulovligt (jf. kendelsen fra Konkurrencestyrelsen), og vi ved der i folketinget er et flertal, som ønsker at stramme reglerne, så man alle steder i Danmark får individuel valgfrihed til den enkelte, også i fællesantenner. Teknikken findes, med det vi har i Family Mix, med at sende de digitale kanaler kodet.

Derfor lad os arbejde videre med det i stedet for at jage "Viasat elskere på porten".

Men det er
    1) kolera, Viasat til 1200 om året, uden individuel valgmulighed, for alle med Family Mix, eller
    2) pesten, ingen af disse kanaler på fællesantennen,
    - vi skal vælge imellem, og jeg er glad for at vi skal tage stilling til det netop nu.

Blandt andet derved kom ovennævnte frem i lyset.

mvh / Herman Ransborg

Tilføjet:
Se Aktuelt brev fra Viasat

Ingen kommentarer: