Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

13 juli, 2010

Tips vedrørende bredbånd

Rart at vide om teknikken i dette

Brug kabelmodemmet til fejlsøgning
Kabelmodemmet sidder nærmest din stikledning, derfor er informationen herfra et godt værktøj til fejlsøgning. Når man checker tv-signalet kan informationen i kabelmodemmet også supplere, hvad man finder ud af med Check selv signalkvaliteten med analog-signalet og HDTV-box.

Ved problemer med internetforbindelsen er det en stor hjælp at vide om kabelmodemmet er online og om signalet ligger indenfor de normale rammer.

Canal Digital KundeCenter kan hurtigt se om der er ok signal til og fra din kabelmodem. Du kan også selv se en del ved at slå op på adressen 192.168.100.1. Her skal Cable Modem Status vise 'Operational', ellers er den ikke online.

Når Cable Modem Status viser 'Operational', så er der forbindelse op til CMTS udstyret i hovedstationen. Der er også forbindelse videre ud mod internettet, til DHCP serveren, der står hos Canal Digital. DHCP serveren har information om IP-adressen, som kabelmodemmet sætter sig op med, og de øvrige netværksparametre til kabelmodemmet. Betingelsen, fra og med kabelmodemmet og videre ud mod internettet, er til stede for at udstyret koblet til kabelmodemmet kan blive sat op med deres netværksparametre via DHCP protokollen. Her får det udstyr jeg kobler op mod kabelmodemmet følgende netværksparametre:
 • IP-adresse: 85.218.xxx.xxx
 • Default Gateway: 85.218.224.1
 • Subnet Mask: 255.255.254.0
  Samt DNS Server adresserne
 • DNS1: 85.218.129.11
 • DNS2: 85.218.128.141
 • DNS3: 85.218.129.12
Viser Cable Modem Status andet end 'Operational', så kan det skyldes at modemmet er i gang med en opstart, eller at der er problemer med kommunikationen over fællesantennen eller videre frem. Her er det en god idé at checke tv og radio også, at høre nabo og dernæst at kontakte Canal Digital KundeCenter med fejlmeldingen.

Når kabelmodemmet ikke kommer online, så tildeler den, via DHCP, det udstyr der kobles op mod den, hvad man kalder privat IP-adresser, som netværksparametre. Så vidt jeg husker adresser indenfor området 192.168.100.xxx. Herved kan man stadig få kontakt med kabelmodemmet via adressen 192.168.100.1. Men man har ingen forbindelse med internettet, hvilket jo også er klart, modemmet er ikke Operational.

Ser ikke det viste billede
Får du ikke det viste billede frem ved at slå op på 192.168.100.1, så mangles der forbindelse imellem din computer og kabelmodemmet. Det kan der være mange lokale årsager til, heriblandt kunne være at kabelmodemmet er slukket eller er defekt, men mere sandsynligt er at der er et eller andet galt med konfigurationen af din computer eller router, eller at der er fejl i dine lokale netværkskabler, eller i din trådløse WiFi net. Om kabelmodemmet i dette tilfælde er defekt kan undersøges ved at lade Canal Digital KundeCenter se på modem status. KundeCenter kan sandsynligvis også se om der er forbindelse igennem det kabel der går fra kabelmodemmet til din computer, eller din router.

S/N - signal/støjforholdet
Ligesom KundeCenter kan se S/N (signal/støjforholdet) i begge retninger, hvor rent signalet er. S/N ligger normalt på 30 dB, eller over, hvilket er fint. Ved 20 dB så kan der være datatab. Ved 16 dB falder en del kabelmodem af nettet og ved 10 dB er alle i det segment af kabelnettet faldet af. KundeCenter kan også se, eller overvåge om S/N ligger stabilt. En stabil 24 dB er at foretrække frem for en 30 dB, som er ustabil. Støjen, som ødelægger S/N værdien kan komme fra en dårlig komponent i fællesantenne, fx fra en tæret stik, eller en syg forstærker. I mere sjældne tilfælde kan det også komme fra en syg kabelmodem eller fejl i en boliginstallation. S/N værdien overvåges af Canal Digital driften, ligesom de overvåger en del andet for os. Hvis alt går vel, så reagerer Canal Digital selv her, når det er nødvendigt.

Når Cable Modem Status viser Operational - så kan du checke vigtige signalværdier
Receive Power Level - Med det optimale modtagestyrke vises værdien 0 dBmV. Det rammer de færrste dog. Modemmet kan køre indenfor området + 15 til – 15 dBmV. Normalt råder man til at Receive Power Level ikke må være højere end + eller - 9 dBmV. Med en lav Receive Power Level, så vil signalstyrken fra stikledningen til tv-kanalerne sandsynligvis også være lavt. Transmit Power Level - modemmet falder ud, hvis den kommer over 62 - 63 dBmV. De fleste med et godt kabelnet i boligen har en værdi imellem 42 og 50 dBmV. Har man en forstærker, der også forstærker returvejen lidt, så ligger den typisk imellem 30 og 40 dBmV. Med Transmit Power Level på 55 dBmV er der fortsat nogen margin til udsving i kabelnettet. Mangler i Receive Power Level og Transmit Power Level skyldes ofte problemer med stikledningen, eller, mere typisk, problemer i resten af boliginstallationen. Informationen om Receive- og Transmit Power Level er vigtigt, idet du hermed ved, hvor tæt din installation ligger på grænserne i at falde ud. Ligger de flotte så har du gjort dit til at opnå et stabilt signal, modsat liger de marginalt så vil du opleve fællesantennen, som et dårligt produkt, indtil fejlen bliver fundet og rettet. Fanebladene Signal, Status, Log og EMTA virker ikke når kabelmodemmet er Operational (viser her "This feature is not enabled"), men for en nørd er der en del godt information her, når der er problemer. Det vigtigste dog, at se efter, er:
 1. Cable Modem Status
 2. Receive Power Level og
 3. Transmit Power Level
S/N (signal/støjforholdet) kan vi desværre ikke selv se, men KundeCenter kan hjælpe med at slå det op.Front lamperne på kabelmodemmet
Lampen Power viser om der er strøm til kabelmodemmet.
Når lamperne DS (downstream) og US (upstream), samt lampen ONLINE lyser konstant, så er kabelmodemmet online = 'Operational'. Mens kabelmodemmet initierer/søger, så vil disse lamper blinke.
Lampen LINK blinker når der modtages, eller når der forsøges at sende data.
TEL1 og TEL2 vil lyse når hhv. TEL 1 og TEL 2 telefonporten, bag på modemmet, kan anvendes til telefoni. Lampen vil blinke mens et kald er aktiv.Vejledning for registrering af udstyr
Og når du skifter ud i udstyr koblet op mod kabelmodemmet
Vejledningen her gælder, når man bytter rundt på udstyr, der har en netkabel ført direkte fra udstyrets WAN port, til porten, markeret med ETHERNET, bag i kabelmodemmet. Det være sig når man skifter computer, eller router, koblet direkte til kabelmodemmet. Eller første gang man kobler udstyr til kabelmodemmet.

Proceduren for registrering af udstyr er
Kobler du noget nyt udstyr op mod kabelmodemmet, da sluk kabelmodemmet. Tænd udstyret. Tænd dernæst modemmet. Lad den stå lidt, indtil lamperne DS, US og ONLINE lyser konstant. Sluk og dernæst tænd udstyret. Så skulle udstyrer være registreret og have fået de rette netværksparametre, hvis udstyrer altså er sat op til at hente disse via DHCP.

Måske husker du at, vi hos Nordit, for registrering af udstyr, skulle tænde op for det hele, hvorefter vi skulle slå op på en registreringsside hos Nordit. Det er ikke nødvendig hos Canal Digital. Følg blot før nævnte procedure. - KundeCenter kan dog også hjælpe dig med registreringen.

Udstyr, koblet til lokalnettet af en router, er ikke berørt af at skulle registrere i kabelmodemmet.

Bag registreringen er
Alle Ethernet porte har en unik MAC adresse. Kabelmodemmet husker hvilken MAC adresse, der sidst blev registreret. Er det fx en computer, som du har haft slukket, og som tænders igen, så godkendes computeren, grundet MAC adressen. Den får derfor hurtigt sine netværksparametre, så den igen kan køre på internettet.

Kobler du noget andet udstyr til, uden at slukke kabelmodemmet, så ser modemmet en ny MAC adresse, her vil netværksparametrene, det får, kun være privat IP, da MAC adressen ikke var registreret. - Kør proceduren for registrering af udstyr, så kører det igen.

Idéen med registreringen er at få identificeret kunden. Det vælger Canal Digital at skøjte let hen over til fordel for en simpel registrering. Men Modem Serial Number og Cable Modem MAC Address er jo også registreret hos Canal Digital. Her vil jeg foreslå, at du mindst en gang sammenholder serienummeret på din kabelmodem med det registrerede serienummer hos Canal Digital, via login på 'Min side' hos Canal Digital. Dermed sikrer du at det er rette sted Canal Digital KundeCenter adresserer, når de hjælper dig og at du får rette hastighed i din bredbånd.


Opsætning af udstyret, som kobles mod kabelmodemmet
Kort fortalt, så skal det udstyr der kobles mod kabelmodemmet være sat op til at hente netværksparametrene via DHCP.

Drejer det sig om en router, da vil du finde muligheden under WAN indstillinger.

Drejer det sig om en computer, da søg efter vejledning for opsætning via DHCP, men det kører sandsynligvis umiddelbart for de fleste. For alle Microsoft Windows løsninger, er det fabrikkens default indstilling, der skal anvendes – før der er pillet ved netværksopsætningen. Opsætning via DHCP anvendes også de fleste steder, når en computer skal kobles op mod et lokalnet, eller et intranet.

Løsning med router anbefales
Det anbefales at du kobler en router op mod kabelmodemmet, hvorved du får et lille lokalnet. Via routeren kan du koble op til flere computere, og andet udstyr, op mod lokalnettet, hvor de alle kan deles om internetforbindelsen.

Også med bare én computer anbefales løsningen med en router, det skyldes at routerens opbygning skaber en hardware firewall imellem internettet og lokalnettet. Du er langt mere beskytte, end hvis det er computeren, som er koblet direkte op mod kabelmodemmet.

I valg af router skal du først og fremmest sikre dig, at den kan håndtere det 'throughput', som du har valgt i internet hastighed, eller som du måske opgraderer til. At routeren ikke bliver en 'flaskehals' i din internetforbindelse.

De fleste vælger nok en router med WiFi trådløs lokalnet – det er nærmest mode. Men det er mere driftsikker, mere stabilt, og der er færre problemer, med et kabelnet – og her er der mindre sikkerhed at tage vare på. - Er der problemer med dit bredbånd - prøv med et netkabel fra computeren.

I lyset af, at en router er en god ting, har flere foreninger anbefalet Canal Digital,
at tilbyde kabelmodem med indbygget router, og måske får vi denne mulighed

Er man bare en lille nørd, så vil jeg anbefale en kabelmodem uden indbygget router, hvor man får sin offentlige IP ud af routerens WAN port. Som en nørd skal man selv være herre over sit udstyr. Derfor bør man også købe egen router.

Med egen router kan man stille alle de krav man vil - for det meste til sig selv, men selvfølgelig også krav til produkt og leverance.

Med indbygget router opstår der meget let en for stor afhængighed af supporten hos udbyderen af internet. Behov er forskelligt og hvad routere kan er forskelligt. For mange bredbåndsløsninger, hvor der er router indbygget, så opfatter brugeren let routeren som en black-box og, er man så lidt nørdet, så kommer man her let til at betragte udbyderens service, som en forhindring i fuld udnyttelse af internettet. Hermed kører spiralen mod noget negativt. Vælg egen router. Her er det langt lettere at skelne imellem, hvad man selv står for og hvad supporten står for.

Men for novicer, som ønsker at fortsætte som novicer, så er en kabelmodem med indbygget router og evt. WiFi nok en god ting. Stiller man mange krav, så er det ofte den forkerte valg af løsning.

Relateret:

Ingen kommentarer: