Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

05 september, 2010

Vi afbryder i øjeblikket for dårlige betalere

I år har vi godt 80 medlemmer, som endnu ikke har betalt for medlemskontingentet. Opkrævningen blev omdelt på vore medlemmers adresser, sammen med referatet af generalforsamlingen, senest 23. april. Siden er der sendt rykkerbreve via Postdanmark, hvor der er varslet, at der blev afbrudt, hvis betalingen af medlemskontingentet fortsat udeblev. Ved afbrydelsen påløber der sig yderligere skyldner beløb for servicebesøget, hvor afbrydelsen foretages, foruden de allerede påløbne rykkergebyr. Ønsker man umiddelbart herefter igen, at blive koblet til fællesantennen, så påløber der sig yderligere udgifter til servicebesøget. Bemærk, det er ikke foreningen, eller bestyrelsen, der er skyld i de påløbne ekstra omkostninger. Årsagen er udeblevet betaling, og de påløbne ekstra omkostninger skyldes, at der ikke er betalt i tide. Se også foreningens vedtægter §4.

Kort tid herefter betragtes boligen som passiv medlem i op til 2 år. Se regler for tilkobling til fællesantennen.

De 8 hyppigste undskyldninger
Bestyrelsen kender allerede de hyppigste undskyldninger, for ikke at betale. Dem har du her en oversigt over; med svarende hertil også. Derved kunne vi måske spare en mængde mails og brevdialog, som der typisk bliver, når der afbrydes.
 1. Vi har betalt til Canal Digital og vi gik ud fra at regningen var en fejl, da foreningen jo er overgået til Canal Digital. Vi forlanger at foreningen erstatter beløbet for det signal vi nu ikke får, som vi har betalt for.

  Nogle vil påberåbe sig at foreningen skal erstatte tabet af telefoni og telefonnummer, andre måske tabet af internet adgang, eller adgang til tv kanaler – eller måske alle tre områder. Men alle signaler forsvinder, når der afbrydes.

  Svar: Foreningen er ikke overgået til Canal Digital. Medlemskab i Antenneforeningen Ølstykke Vest er en forudsætning for at du kan tegne abonnement på Family Mix. Foreningen misligholder ikke noget her, men har krav på betaling for de udgifter foreningen allerede har afholdt, på vegne af vore medlemmer. Uden medlemskabet i fællesantennen, så tillader foreningen ingen forbindelse til foreningens kabelnet og dermed har du heller ingen forbindelse til Family Mix. Foreningen opsiger ikke dit Family Mix abonnement hos Canal Digital, men du har bare ingen forbindelse til ydelsen uden medlemskab i foreningen. Family Mix er en add-on ydelse, som vore medlemmer kan tegne abonnement på hos Canal Digital. Men det fordrer medlemskabet og medlemskabet fordrer, at man betaler sit medlemsabonnement.
   
 2. Vi har allerede betalt via PBS, for vi er tilmeldt automatisk betaling via PBS.

  Svar: Foreningen opkræver medlemskontingentet via Giro, ikke via PBS. For abonnementet hos Canal Digital kan du derimod være tilmeldt opkrævning og betaling via PBS. Men ikke for det årlige medlemskontingent i foreningen. Eventuel check med din bank eller sparekasse, hvordan du bedst håndterer giroindbetaling.
   
 3. Vi har ikke modtaget nogen opkrævning.

  Svar: Den oprindelige opkrævning blev håndbåret til adressen. Blev lagt i postkassen eller brevsprækken. Og rykkere er sendt via Postdanmark. Der er oplyst via tv infokanalen og via hjemmesiden her at opkrævningen blev sendt ud. Det er samme regel for opkrævning der er fulgt år efter år. Undskyldningen holder ikke vand.
   
 4. Jeg troede vi havde betalt, kunne vi ikke få genåbnet, indtil vi finder regningen, eller få tilsendt et nyt girokort.

  Svar: Når rykkeren kommer, så er det et klart tegn på, at man har svigtet med betalingen. Herefter er det ikke nok at tro, eller at gå ud fra. Vi sender gerne et nyt girokort, men der påløber yderligere omkostninger til administrationen. Og vi vurderer gerne genåbning, hvis du anmoder om det, hos vores kasserer, efter han har set, at der er betalt.
   
 5. Vi har betalt.

  Svar: Foreningen sender rykkere ud, når regnskabet viser at der ikke er betalt. Det burde du have reageret på. Vores kasserer er villig til at checke nok en gang, men han får behov for yderligere oplysninger om, hvornår og hvordan du betalte. Der er en meget stor sandsynlighed for, at du ikke har betalt medlemskontingentet, til Antenneforeningen Ølstykke Vest, for kalenderåret 2010, med giro, som er normalen.
   
 6. Vi er fraflyttet adressen og har meldt på posthuset, at vi er fraflyttet.

  Svar: Det ændrer ikke ved at du har et ansvar som medlem, enten at overdrage dit medlemskab eller at bestille en lukning efter regning. Jf. Udmeldelse mv.

  PostDanmark informerer ikke foreningen når medlemmer fraflytter adressen, men de videresender sandsynligvis vore rykkerbreve til din nye adresse. Også her fik du sandsynligvis en påmindelse om, at du har en forprigtelse, indtil du får sagen lukket korrekt. Jf foreningens vedtægter §6.
   
 7. Vi er nytilflyttede og har ikke hørt noget om Antenneforeningen Ølstykke Vest. Vi gik ud fra at antennesignalet indgik i boligen eller var en del af grundejerforeningen.

  Svar: Boligsælgeren har nok svigtet ansvaret i at overdrage medlemskabet, hvis du ønskede det, det er beklageligt. Havde du kigget på tv infokanalen, så ville du ad den vej kunne sætte dig ind i foreningsforholdene. Og derigennem få rettet op på, hvem der er medlem for adressen. Hvis du ikke ønsker at være medlem, og ikke ønsker at følge de vilkår der er i foreningen, så behøver du ikke at foretage dig noget. Men ønsker du at overtage medlemskabet, så er det muligt.

  Dog skal du vide, at vi forfølger manglende betalinger og at en betalingsfrist er en betalingsfrist, også fremover. Bestyrelsen kan ikke være andet end lidt skeptisk, overfor potentielle nye medlemmer, som ikke sætter sig ind i forholdene om, hvor signalet kom fra. Vore betalende medlemmer ønsker ikke at dække tab ved medlemsskift og nyetableringer, det skal hvile i sig selv.

  Vi forfølger ikke overfor dig, at boligsælger har svigtet sit ansvar overfor foreningen. Men ønsker du at være medlem, så har du nu en ganske kort frist til at betale medlemskontingentet for dette kalenderår, samt påløbne udgifter, eller at vente lidt og så at betale som tilkoblet passiv medlem. Vælger du hurtigt efter afbrydelsen, at dække det skyldige beløb til foreningen, samt omkostningerne ved genåbning, så lader vi naturligvis vores eventuelle krav overfor boligsælger falde. Derfor: Vælger du hurtigt at få det rettet op, og hvis det var i år du overtog boligen, så kan du gøre krav overfor boligsælger, at få revideret refusitionsopgørelsen.

  Skal der yderligere service til her fra foreningen, fx information om foreningen, eller fremsendelse af nyt girokort, så betragtes genåbningen som tilkoblet passiv medlem.

  Bestyrelsen ønsker gerne alle medlemmer velkomne i foreningen, men foreningen ønsker ingen sortseere.
   
 8. Vi ønsker ikke at betale, da vi vil udmeldes.

  Svar: Det er dit valg om du vil udmeldes, men følg lige reglerne herfor. Det indebærer jo bl.a. at du udmelder dig, hos vores kasserer og medlemskabet kan lukkes endeligt, når du har betalt det skyldige beløb til foreningen. Se også foreningens vedtægter §6.
   
Genåbning
Når der er afbrudt, grundet manglende betaling, så nytter det ikke noget at fejlmelde til Canal Digital KundeCenter. Derved sender de en tekniker ud for at løse problemet. Men når teknikeren ser, at der er plomberet for forbindelsen, så åbner han ikke igen og du får regningen for et unødigt servicekald. Genåbning kan ske ved at du betaler det skyldige beløb til foreningen og dernæst kontakter vores kasserer, hvor han, sammen med den øvrige bestyrelse, vil vurdere om foreningen løber yderligere risici ved dit medlemskab.

Der ydes ingen ekstra service i forbindelse med manglende betalinger, fx der genåbnes ikke med bare løfter om, at man nok skal betale. Bestyrelsen har her kun interesse i, at få dækket det skyldige beløb. Vi ønsker et minimum af telefonkald og mail dialog om sagen. Betal, og så kan vi se på om der skal genåbnes.

Foreningens opfølgning
Foreningen vil sandsynligvis herefter forfølge manglende betalinger, ved at sælge det skyldige beløb til et inkasso selskab. Herved påløber der yderligere udgifter, da foreningen skal have dækket sine omkostninger, og inkasso firmaet vil sandsynligvis melde dig til Ribers som dårlig betaler.
Beklager, det er dyrt og ubehageligt - valget er dit.

Med venlig hilsen,

Herman Ransborg (formand) og Jørgen Lyngstrup (kasserer)

Ingen kommentarer: