Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

08 december, 2010

FDA

Mandag, den 6. december 2010, havde bestyrelsen et møde med FDA (Forenede Danske Antenneanlæg).

Minireferat
Følgende deltog: FDAs landsformand Poul Juul, og Sekretariatsleder FDA Tina Boye, Povl-Erik Høxbroe og jeg.

Det var ikke planlagt, at mødet skulle vare så længe, hele tre timer, men der var alt for meget interessant at spørge ind til.  Bestyrelsen havde foreslået FDA, at afholde mødet, da vores forening nok seriøst burde overveje FDA medlemskab.

Vi modtog en del materialer, som efterfølgende er delt ud til den øvrige bestyrelse. - Heriblandt et regnestykke, som viser, hvis vi er 1150 medlemmer, så vil kontingentet hos FDA for 2011 koste 17.900 kr. (excl moms), lig med kr. 15,57 pr. medlem.

Indholdet var:
  • Seneste Nyt fra FDA, som typisk udsendes hver uge og som typisk har omfang af en A4 side. Den sendes normalt ud via e-mail og alle bestyrelsesmedlemmer kan abonnere på det. Den vi fik kopi af er på næsten 5 A4 sider. Den skrives oftest af Poul Juul og omhandler, hvad der rører på sig lige nu.
  • Bladet FDA Orietering, udkommer 6 gange om året. Sendes i kun et eksemplar til formanden.
  • En oversigt på 3 sider med: Fordele ved udnyttelse af medlemskab i FDA
  • En folder: Administration af regnskab (hos FDA)
  • En oversigt: FDA's kontingent i 2011
  • Vore tal: Kontingent for 2011
  • Tilmeldingsskema: Den næsten arbejdsfrie bestyrelse - Jeg er dog ikke helt enig her. Mere viden kan sagtens give mere arbejde :)
Fælles fiberring - Nøglen til mindre binding og lavere priser?
På sidste FDA landsmøde vedtog man at etablere en fælles lysleder-ring for de foreninger som har interesse i at være med. Partneren er Global Connect, det samme selskab som Canal Digital bruger med lysleder frem til vores hovedstation. Helt nøjagtigt, hvad ringen skal bruges til, er ikke fastlagt, men man har dog én konklusion: Det Canal Digital, Stofanet og YouSee tjener (mest) på er internetadgangen. Ved samlet indkøb kan priserne komme ned og de lave priser ville kunne komme brugerne til gode. Antenneforeninger, der i dag har egen internet, har en god forretning i det. Med fiberringen forestiller man sig, at foreninger kan gå sammen om løsninger og at man kan shoppe løsninger hos hinanden. Man ville kunne shoppe tv løsninger hos hinanden, men også Canal Digital, Stofanet og YouSee vil kunne få tilbuddet, at deltage med løsninger. Foreningerne er ikke bundet til at deltag, men lysleder-ringen kunne på sigt frigøre foreninger fra de bindinger man ser i dag.

Penge retur til FDA medlemmer fra CopyDan
FDA har forhandlet med Verdens-TV / CopyDan. De foreninger som ikke har start-forfra med i løsningen (som YouSee har med), har betalt for meget til CopyDan. Man venter at foreninger med FDA medlemskab får 25 kroner retur pr. medlem i 2011. Efterrationalisering: Canal Digital har efterfølgende oplyst, at der var taget højde for det i vores CopyDan afgift for 2010.

FDA vogter foreningernes interesse i forhold til det offentlige
Folketinget har høringspligt hos FDA når noget relateret til fællesantenner behandles. FDA har folk meget af tiden på gangene på Christiansborg. Bl.a. for at være direkte involveret i, hvad der rører på sig vedr. beslutninger og og lov-ændringer. Juristerne tilknyttet FDA samler selv alt det relevante information. Man justerer løbende fx forslaget til vedtægterne på basis af uheldige hændelser.

Noget aktuelt som diskuteres på Christiansborg er, vi skal have droppet noget frekvensbånd i fællesantenner, måske allerede til næste år. - Efterrationalisering: Sikkert grundet indstrålingsproblemer, når kanalpladserne til de tidligere terrestriske kanaler bliver givet frit til telekommunikation. Vi kender det jo selv fra TV3+, som vi en gang måtte flytte grundet indstrålingsproblemer i boliginstallationer. Men vi mister måske nogle pladser, hvor vi i dag har analog-tv. - At vi snart skal flytte analogkanaler.

Poul Juul fortalte lidt om statistikken, de gamle analog-fjernsyn og de nye digitale fladskærme. Man har ret pålidelige tal, bl.a. grundet retursystemet. I 2010 var der et styrtdyk i de gamle skærme. Så vidt jeg husker, ca. en tredjedel forsvandt. Poul Jul mener vi skal revurdere, hvor længe der vil være behov for analog-tv på fællesantenner. Måske kun de nærmeste par år.

Juridisk rådgivning og bistand
Man kan trække på juridisk bistand hos FDA. Drejer det sig om en sag, som staten har gang i, eller kan udfaldet på en retssag få betydning for andre foreninger, så går FDA ind i det gratis. Vi fik diskuteret lidt, hvor grænsen imellem gratis og betaling lå. - Skal der bruges mange timer med fx at vurdere vore vedtægter, så vil det måske være efter regning, men timeprisen er lavt – Jeg husker ikke satsen 7xx ? - Efterrationalisering: Jeg tror ikke vi ville kunne opnå en bedre vurdering noget andet sted, på spørgsmålet, om vi på nogen måde kan bryde reglerne om de 80 % fremmødte.

Tidligere i år modtog bestyrelsen en e-mail fra en tidligere bestyrelsesmedlem Waldemar E A von Bülow, som arbejder hos Skat, hvor han havde vedlagt en retskendelse, hvor konklutionen var at antenneforeningen skulle indsende selvangivelse til Skat. Det kunne måske også betyde, at der nu skulle statsautoriseret revisor på – Meromkostninger. Poul Juul nævnte at afgørelsen kunne læses forkert. Enkelte antenneforeninger i Danmark har ønsket at skifte, eller delvis skifte foreningsrammerne til et alment nyttigt selskab. Det er her der har været to retsager, hvor første forening vandt, at de ikke behøvede, at indsende selvangivelse, mens det næste, som Waldemar von Bülow sendte afgørelsesmaterialer om, tabte sagen.

Det førte frem til en alm. debat om, hvornår der skal selvangives. Vi talte om, hvad vi havde ud over indtægt fra medlemmer, udgifter til kanaler, service og CopyDan. Efter Poul Juul's vurdering er der ikke noget her, som sætter krav om at vores forening skal selvangive til Skat. Vi var også igennem bestyrelsens forhold. Der var heller ikke noget her som bestyrelsesmedlemmer skulle huske at selvangive.

Regnskabshjælp
Vi diskuterede evt. bogholderi hos FDA, men da det ikke pt. er aktuelt, så valgte vi at kigge lidt overfladisk på de forskellige løsninger. Vi kunne dog konkludere, at det ville blive lidt dyrere, end med Britt. Der er flere modeller. - Efterrationalisering: Måske, med tiden får vi brug for bogholderi hos FDA. Et medlemskab hos FDA gør at vi hurtigt kunne skifte.

Medlemskabet af FDA omfatter den lovpligtige arbejdsskadesforsikring. Bestyrelsens ansvarsforsikring, som er et tillæg, koster 725 kroner om året. Poul Jul skannede let hen over, hvad der var dækket.

Vi talte kun lidt om det, men jeg er også interesseret i Canal Digital Family Mix ERFA gruppe under FDA. Meget går vores næse forbi, fordi vi ikke er medlem.

Mødet i sig selv satte en hel del uafklarede spørgsmål på plads for mig. Men jeg synes også vi burde være medlem. Vi bliver stærkere, ved at stå sammen.

Konklusion
Efter mødet havde Povl-Erik og jeg et lille summemøde, hvor vi havnede i konklutionen, at vi burde være medlemmer og at vi nok burde fremlægge det som et forlag til den ordinære generalforsamling.

Som vi plejer at sige til os selv: Vi har ikke noget, som brænder sig på.

Men vi vil have et bedre overblik med FDA medlemskab og vi kan få brug for FDA. Overblikket gælder især, hvis vi tænker langsigtet: Hvor skal vi hen med antenneforeningen. Pt. har vi Family Mix, men Canal Digital Kabel-tv er sat til salg. Vi kender ikke konsekvenserne derved. Jeg tror, på langt sigt, så ønsker vi mere selvstændighed og endnu mere valgfrihed til slutbrugerne – og ikke mindst så billigt som muligt. Her kunne FDA meget vel blive til omdrejningspunktet.

Endelig, der vil være forskellige områder, hvor vi kan spare ved at være medlem hos FDA.

Der er jo heller ingen der dør af at det evt. bliver nedstemt. Det går måske bare ud over foreningens fremsyn og råderum.

Tankespring
Af samme årsag, med Family Mix, vi kender ikke konsekvenserne ved at CD bliver solgt, vi kan ikke vide om det er i vores interesse med en binding endnu et år længere, for at opnå Euro-Docsis 3.0 – hvis det er hvad Canal Digital vil forlange. Det er nok meget lidt vi ville blive ramt af et lysledertilbud i vores område, selv om vi ville stå stærkere med Docsis 3.0. Jeg har ikke hørt fra Steffen Jacobsen, Canal Digital, om de nærmere vilkår, siden mødet i starten af november.

Men Euro-Docsis 3.0 og FDA medlemskab bliver sandsynligvis begge forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling 2011. Hvor jeg ikke pt. er sikker på, hvad bestyrelsen foreslår vedrørende Docsis 3.0. Det afhænger af det endelige udspil fra Canal Digital.

Med venlig hilsen,

Herman

Ingen kommentarer: