Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

28 februar, 2011

Bestyrelsen konstituerer sig

På bestyrelsesmødet 28. februar 2011 valgte vi følgende rollefordeling:
  • Formand – Herman Ransborg
  • Kasserer – Povl-Erik Høxbroe
  • Sekretær – Povl-Erik og Herman deles om opgaven
Erik Jepsen fortsætter som bestyrelsesmedlem og bestyrelsens tekniske ekspert. Jørgen Lyngstrup Andersen overgår til alm. bestyrelsesmedlem. Vi takker Jørgen for hans arbejde som kasserer, som Jørgen havde siden konstitueringen 2006. Kasandra Stubkjær fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Povl-Erik går ind i en spændende opgave med at omlægge en del vedrørende styring af økonomi, administration og medlemskartoteket.

Som Erik Jepsen nævnte på mødet: Jørgen, du er jo også orienteret på teknikken. Dette her kan betyde, at du og jeg fremover får langt mere samarbejde.

Bestyrelsen vil altid søge at sprede opgaverne optimalt. Det betyder også at suppleanterne er velkomne i bestyrelsesmøderne og deltager aktivt i mange opgave.

Vores daglige virke er naturligvis at distribuere signaler og at holde driften af det optimalt, og at informere medlemmer, samt potentielle medlemmer. Og vi har fokus på, at øge det individuelle valgdrihed til optimale priser, samt at medlemmerne kan opnå en god service.

Men vi har et ønske om, at kunne nå et skridt videre,
at så mange som muligt får det optimale ud af det. Med alt det teknik, så kommer det ikke af sig selv. For at nå til målet her, er der behov for flere kreative kræfter. Har du, som medlem interesse i at deltage i opgaver for foreningen, så vil det bestemt være værdsat. Og det kan give dig selv skønne oplevelser.

Det drejer sig ikke kun om teknik, for det er levende væsener, som er brugerne, og vi har forskellige behov og ønsker. Bestyrelsen kunne ønske, at du var stolt af at være medlem, men vi er godt klar over, at det mål står vi ikke lige foran. Men det er ikke uopnåeligt.

Vi vil øge fordelen i at bo i foreningens dækningsområde.

Relateret:

Ingen kommentarer: