Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

23 februar, 2011

Forslag om FDA medlemskab blev vedtaget

På foreningens ordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget, om at Antenneforeningen Ølstykke Vest melder sig ind i FDA.

FDA – Forenede Danske Antenneanlæg, er en interesseorganisation for brugerejede antenneforeninger over hele landet.

Her er stikordene ved begrundelse for forslaget på generalforsamlingen. Og her forslagets ordlyd, som blev rundsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen:FDA (Forenede Danske Antenneanlæg)
Bestyrelsen foreslår, at vores forening melder sig ind i FDA.

FDA værner om fællesantennernes interesse, både overfor myndigheder og omverdenen og fungere som en serviceorganisation overfor medlemmerne, på en række relevante områder. Dels distribution af viden og dels konkret assistance. Fx regnskab, økonomi, skat, forsikring, vedtægter, rammeaftaler og kontrakter, juridisk bistand og videndeling indenfor teknik.

FDA består af en lille stab, som varetager serviceopgaver. Ellers består FDA af frivilligt arbejde, som vi kender i foreningen og en række tilknyttede virksomheder, som man har aftaler med, fx advokatfirmaer. Blot for at nævne et af områderne, som bestyrelsen gerne vil følge er: FDA har en ERFA Gruppe Family Mix, med fælles talerør overfor CD, ligesom der er tilsvarende i andre sammenhænge.Bestyrelsen påskønner den opbakning vi fik her og vi er overbevist om, at det medlemskab skal vores forening helt sikkert få gælde af på sigt, for som FDA bl.a. siger "en stærk alliance" og "sammen når vi målet".

Tak - på bestyrelsens vegne,

Herman Ransborg

Relateret:
  • FDA - 18/12-10

Ingen kommentarer: