Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

13 april, 2011

Modem powerlevel

Hvad vores modem også kan fortælle os

Moden signalværdier - Klip fra min Cisco EPC3925
Flere har spurgt til signalværdierne, nogle grundet skiftet til superNet
Billedet her er et klip fra min Cisco EPC3925, som kører med fire kanaler i downstream og upstream (upstream = returveje). Øverst vises downsteram signalet: Det vi modtager. Her kan modemmet også vise S/N (signal/støj-forholdet), 'Signal to noise ratio'. Der er ingen forskel her, med hensyn til betydningen af tallene og hvad der er mest optimalt, i forhold til det vi er vandt til fra Scientific Atlanta kabelmodemmet, WebSTAR EPC2203, som dog så 'kun' har én kanal, hver vej.

Lige et par ord om mine tal
Jeg har en forstærker på, som også håndterer returvejen. De fleste har omkring 6 dB's dæmpning i upstream grundet splitteren, her har jeg en dæmpning på 0,6 dB. I downstream har de fleste også ca 6 dB's dæmpning grundet denne splitter. Her har jeg lidt forstærkning på + 1 dB, altså en foræring på ca 7 dB. - Kørte jeg med en splitter i stedet, med 6 dB's dæmpning, så ville min downstream 'Power Level' ligge tæt på + 3 dBmv og min upstream 'Power Level' ville ligge tæt på 46 dBmv - S/N ville nok være det samme.

I upstream arbejder modemmet bedst, når signalet skal sendes med omkring 42 dBmV. Ligger den i nærheden af de 61 - 62 dBmV, så er det kritisk, fordi modemmet ligger her på det maksimale styrke, den kan sende med. Har hørt at grænsen for EPC3925 ligger på 57 dBmv. Med værdier, der omkring, så har man typisk for meget tab på signalet, inden det når ud til standeren ved skel. Ligger den på 34 - 36 dBmV, så begynder det også at være kritisk, fordi der derved kan blive en dårligere S/N på signalet, sendt til hovedstationen. CMTS'en sender informationer tilbage til kabelmodemmet, om regulering af styrken, for at opnå en fastlagt styrke i hovedstationen.

Grundet de 0 dB's dæmpning, så har min upstream af og til ligget omkring de 34 - 36 dBmV, uden jeg har haft problemer af den grund. Men taler jeg med KundeCenter, om min internet, når jeg har det, så siger de, at 'den er gult' du har vidst et signalniveau problem. Derfor har jeg tidligere tænkt på at sætte en 3 dB's dæmpning på. Havde dog ikke gjort det, fordi det kørte jo godt. Men lige nu, så ligger værdien nærmest optimalt for mig. - Vises informationen med 'rødt' i KundeCenter, så er det helt galt med signalstyrken. Måske er der ingen signal længere, men det sidste information, som blev samlet op, viste et helt forker niveau. En forkert upstreamstyrke kan bestemt også skyldes en forkert justering i fællesantennens kabelnet. Om det er tilfældet kan KundeCenter meget let afgøre ved at sammenligne signalet for flere i nabolaget.

Hvad S/N er ved upstream viser modemmet ikke. Den skulle hente informationen fra hovedstationen, hvis den skulle vise det.

Downstream Power Level har et andet referencepunkt: 0 dBmV er sat lig med det optimale niveau. Modemmet kan håndtere alt imellem + og - 15 dBmV. Skulle den, den ene dag, ligge på et tal og en anden dag ligge på et andet, så betyder det ikke så meget, bare den ligger flot indenfor 15, så der er plads til lidt udsving på kabelnettet. Med Docsis 3.0, som Cisco EPC3925 kører med, er grænsen + og - 10 dBmV.

Signalet du får til tv er også downstream. - Målingen her siger også en hel del om signalstyrken generelt, altså også for tv, frem til punktet hvor signalsplitteren sidder i din bolig. Downstream kanalerne til internet ligger en pæn stykke oppe i frekvens, iblandt tv kanalerne. Derfor spørger jeg også ofte medlemmer, som oplever problemer med tv signalet, om de ikke lige, med computeren, kunne slå op på 192.168.100.1, så jeg kender signalstyrken.

S/N i downstream: Vi plejer at sige fra 30 dB og op efter er flot. Siden vi fik nettet opgraderet, så har S/N hos mig ligget på omkring de 42 dB. Kommer den ned omkring de 30 dB, så er det værd at checke nogle gange (med 'Refresh') om den svinger. Svinger den en del så er der sandsynlighed for periodevis datatab. Men en stabil 30 dB kører også flot. Med Nordit lå vi normalt på 30 – 32 dB, det var dog S/N i upstream, og det kørte flot. Her synes jeg vi oplevede, at det begyndte at være kritisk, og måske ustabilt, ved omkring de 24 dB. Punktet, hvorfra det kan være ustabilt er muligvis flyttet. - Jeg vil gætte på, at alt over 27 er flot, hvis bare der ikke er små 'huller', hvor den faktisk er meget lavere. Det samme gælder for upstream S/N. Den kan vi så bare ikke se.

Specielt vedrørende S/N, så kunne jeg godt savne en grafisk visning, fx dataopsamling dækkende et døgn og jo helst for både downstream og upstream. At få det er ikke indbygget i modemmet. Men Canal Digital Kabel-tv kan sætte en modem på overvågning, så de kan se en sådan information. Er du i tvivl om situationen hos dig, så kan du aftale en overvågning af din modem hos KundeCenter. Ofte vil det være fornuftigt at starte her, før der rekvireres servicebesøg, så man har samlet mere information inden servicen. - Det kunne jo være at man ved overvågningen fanger, at det er et problem for et område i kabelnettet, men Canal Digital Kabel-tv har også en generel overvågning af S/N og sendestyrker for kabelnettet.

Har du fine signalværdier, ud fra det jeg beskriver her, så er der sikkert ikke noget galt med din boliginstallation. I hvert fald frem til kabelmodemmet, på tidspunktet, hvor du målte. Det eneste jeg i den situation, kunne forestille mig, kunne være galt lokalt med fællesantenneinstallationen, er fx dårlig kontakt, eller periodisk støj tæt ved kablet, hvor det så ville svinge med S/N og evt med signalstyrken. Hvor du så tilfældigvis fik set på målingen, mens det ikke var galt. - Driller det alligevel, at opnå en stabil internetforbindelse, og tror du fortsat, at det har noget at gøre med kabelnettet, så kunne du lade KundeCenter tage en overvågning. Inden jeg ville vælge det, så ville jeg borteliminere, hvad jeg kunne af andre mulige årsager. Køre via LAN/Ethernet, med et kabel direkte fra modemmet og ikke via WLAN/Wi-Fi, som ofte er den største synder. Jeg ville også checke, om computeren måske kunne være årsagen, fx ved en ekstra gang virusscanning og checke opdateringer. Evt. også prøve med en anden computer.


To-vejsforstærker
Jeg er da tilfreds med, at jeg i sin tid, i 2003, valgte en Comega AO14 forstærker, som også dækkede internettet. Det giver en pæn installation, når stikledningen går direkte ind i stuen, men det er ikke nødvendig. - En forstærker kunne jo også være årsag til fejlsituationer. Min har dog kørt flot, nu i 7½ år. Dette til trods, så er en passiv splitter mere robust.

mvh / Herman

dB – lidt om en sådan størrelse
dB er et relativt forholdstal, skalaen er logaritmisk. Der måles forholdet imellem to værdier, fx forholdet imellem signal og støj. Eller forholdet imellem indgang og udgang, når der tales om dæmpning/tab eller forstærkning. Det kan også være en måling med et underforstået referenceniveau, som her ved 'Power Level'. Det logaritmiske: +3 dB er dobbelt, fx dobbelt så kraftig signalstyrke. Ved +6 dB skal man doble op 2 gange. - Ser vi på det accepterede signalniveau i downstream +-15 dBmv: Som reference er her sat det optimale signalniveau, målt i millivolt. Det er derfor 0 dBmv. +15 dB er 16 gange kraftigere, - 15 dB er en sejstendedel. For at få en fornemmelse af, hvor vidt det tolerancespænd er, så kan vi overføre det på hushøjder, hvor vi fx siger at et normalt højde er 4 meter, men det må også gerne være op til 64 meter og ned til 25 centimeter. Alt indenfor den tolerance er ok.

Relateret:

Ingen kommentarer: