Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

05 maj, 2011

Hjælp – Vi mangler en kanal

Når man mangler én eller flere kanaler i Family Mix konceptet

Indrømmet, valgfriheden gør det hele en del mere teknisk at overskue. Heldigvis er der efterhånden længere tid imellem, at vi møder problemer, men det hænder stadig, at vi hører om manglende kanaler. Signalet kører faktisk flot på fællesantennen og langt de fleste har da også fået adresseret deres problemer. - Vi er tæt ved målet ud i teknikken, at alle melder: Det kører bare - skønt.

Derfor prøver jeg her, for at få de sidste med, at se på, hvad årsagen kunne være og hvordan man kan få det løst – når man mangler én eller flere kanaler i Family Mix konceptet, som man har abonnement på hos Canal Digital Kabel-tv (CD).

Samtlige kanaler i DVB-C konceptet sendes ud til alle medlemmer i fællesantennen, dog hvis man kun har foreningens grundpakke, eller man har MIX 1, så er der, med en filter, spærret for noget af det i DVB-C, som man ikke har abonnement på. Vælger man en kanal der er spærret af for med filter, så vil man sandsynligvis se informationen Ingen eller for lavt signalstyrke.

Har man abonnement på Family pakken, så er der ingen spærring med filter, men der er en del kanaler, ud over selve Family pakken og grundpakken, altså tilvalget i DVB-C, som fordrer kodekort og adgang via det, for at man kan se indholdet. Kodekortet får man her i forbindelse med tillægsabonnementet MIX med HD.

Vi har mødt medlemmer, som mener de har en fejl, fordi de i EPG (Electronic Program Guide) kan se oversigten for en mængde kanaler, som ikke kan vises. Her må man lige checke, hvad man har tegent abonnement på hos CD. - Det ville være skønt, hvis EPG kunne vise information for kun det man har adgang til. Det er vel egentlig en intelligens feature vi ønsker var i vore fladskærme med tuner og i Digi-box. Men sådan er det desværre ikke endnu, i stedet vises EPG for samtlige kanaler i DVB-C. Så stort set alle kan se EPG for noget man ikke har adgang til at se.

De kanaler i DVB-C, som hører til grundpakken, sendes ud til samtlige medlemmer. Ingen abonnenemt hos CD er nødvendig her. Der fordres kun en DVB-C tuner for at se kanalerne. Man behøver ikke nødvendigvis at have en CAM eller Digi-box og ikke nødvendigvis kodekort.

Indholdet i Family pakken er heller ikke kodet, her fordres heller ingen CAM eller Digi-box eller kodekort, blot en DVB-C tuner. Men Family pakken fordrer et abonnement hos CD og man skal være opmærksom på, at en del af kanalerne i Family pakken går også igen i MIX 1 pakken og kanalerne til MIX 1 er kodet. Så nogle kanaler i MIX 1 pakken sendes ud på to forskellige kanalpladser på fællesantennen. En til MIX 1 kodet og en til Family ukodet.

Grundet pakken MIX 1 findes følgende kanaler in duplo i DVB-C på fællesantennen:
 • TV 2 Charlie - kanalplads 26 kodet og 190 ukodet
 • Tv3 - kanalplads 3 kodet og 191 ukodet
 • Tv3+ - kanalplads 4 kodet og 192 ukodet
 • Tv3 Puls - kanalplads 5 kodet og 193 ukodet
Placeringsoversigten viser at man kan se begge signaler, så snart man, med i abonnementet, sammen med Family pakken, har tilvalget MIX med HD.

Har du fx Family abonnement og er du her zappet frem til Tv3, får du her informationer om at indholdet ikke vises, fordi kanalen er kodet, så prøv at zappe videre til en kanalplads, hvor Tv3 er ukodet. Tilsvarende for MIX 1, hvor EPG også viser de ukodede kanalpladser, som er undertrykt, men samme kanal findes så et andet sted også, kodet. Prøver du at se en forkert kanalplads med MIX 1 abonnement, så vil din fladskærm sandsynligvis vise informationen: Ingen eller for lavt signalstyrke. Hører det kanal til i MIX 1, så findes det et andet sted, lavere i frekvens, hvor du kan se indholdet.

Den 14. september 2010 udsendte CD en Placeringsoversigt, som blev opdateret januar 2011: Hvor ligger tv-kanalerne på boxen? Den viser også, hvad de forskellige kanalpladser anvendes til. Måske kan dette overblik også være til en hjælp: Opslagsinformation - Digitalt-tv.

Tilvalget til Family eller MIX 1 er kodet. At se det fordrer CAM eller Digi-box og et kodekort samt et abonnement på indholdet.

Multiroom kortet har ikke adgang til alt, hvad man har tilvalgt: Se begrænsningen hos CD.

Det er ikke nødvendig med multiroom kort, for at se kanalerne i grundpakken og selve Family pakken, fordi disse kanaler er, som før nævnt ikke kodet.

Hovedkortet får man, når man hos CD bestiller pakken MIX 1, eller MIX med HD, hvor sidstnævnte er et supplement til Family pakken.

Mangler du med hovedkortet noget af det du har bestilt som tilvalg hos CD, så kunne det være en god idé at sammenholde serienummeret på dit hovedkort med serienummeret registreret hos CD, for årsagen kunne måske skyldes en fejlregistrering hos CD. Her kan man vel efterhånden også tydeligt se, hvad CD har registreret man har abonnement på. Se mere under indlæggene:

TV 2 er lidt specielt
På kanalplads 200 til 207 ligger alle de regionale stationer for TV 2. CD har flyttet den mest relevante TV 2 for lokalområdet op i kanalplads 2, hvor der så ikke samtidig sendes på pladsen, hvor den er hentet fra. Derfor vil vi i Ølstykke opleve: På kanalplads 200 ligger TV 2 Lorry, men her er ingen signal, i stedet ligger det signal på kanalplads 2. - Det kan være lidt forvirrende, at den mest relevante, i de regionale stationer, tilsyneladende ikke sendes ud – Det gør den så også, men på kanalplads 2. - Disse er i øvrigt en del af Den digitale grundpakke.


De forskellige tunere har egne særheder
Grundet indlægget her talte jeg med et medlem, som havde mistet signalet på hans Tv3+ HD. Han har abonnementet Family, suppleret med MIX med HD med en CAM i hans Sony fladskærm. Han hjælper andre med deres fladskærme også. Også en anden med Sony havde samme problem. Det viste sig at Tv3+ HD nu også kunne findes et nyt sted i EPG'en. Når han valgte den, så var der signal. Til sammenligning søgte jeg igennem EPG i vores Samsung fladskærm, den har kun TV3+ HD ét sted og der var signal på pladsen, hvor den for øvrigt (tilfældigt) stadig ligger på kanalplads 27, som oprindelig tildelt af CD. Der er ingen afklaring af 'mysteriet', ikke andet end at medlemmet nu slettede den gamle kanalplads, som ikke længerede virkede på Sony.

Samme medlem har hjulpet et par andre medlemmer med at lægge programmer ind i deres Panasonic fladskærme, hvor der også her var flyttet rundt på kanalpladserne, efter en aftalt plan. Efter seneste varsel fra CD, om en kort afbrydelse, så forsvandt hele opsætningen i begge disse Panasonic fladskærme. Søgning og rokering af kanaler skulle laves om. Panasonic forhandleren kendte ingen forklaring på hændelsen.

Så ikke alt kan forklares med logik, uden at kende til forskellige særheder i fladskærmene. Og et eller andet plages vi nok alle lidt af, alt efter fladskærmsmodel. - Bladet FDA Orientering har mange gode indlæg, som der efter min opfattelse burde være adgang til på internettet. Her læste jeg en fyldig artikel om fladskærmenes særheder, fejl og problemer, som ellers aldrig når frem i lyset. Jeg kunne nikke genkendende til en del for vores Samsung.

Nogle Samsung fladskærme kan finde på at vise dialogboksen kodet signal selv om man har CAM og kodekortet og selv om man til andre tider kan se kanalen. Her kan man ofte løse problemet ved at gå til en anden kanal og tilbage igen, eller mere sikkert, bliv stående på kanalen, sluk og tænd Samsung fladskærmen.

Det er for øvrigt skønt at høre om medlemmer der hjælper venner og nabolaget med at få styr på alt dette her teknik. Det er godt foreningsvirke.


Signalstyrken og signalkvaliteten
Har du tvivl om signalstyrken, så prøv at følge vejledningen Check selv signalkvaliteten med analog-signalet og HDTV-box. Ud fra skemaet placeringsoversigten kan du vælge en DVB-C kanalplads, som du har adgang til. Herefter kan du zappet frem til den kanal og checke, hvordan signalniveauet er på netop denne plads, ved at følge 'check selv' metoden:
 • Med HDTV-box: På remoten, klik via EPG frem til kanalen du vil checke signalstyrken for
  Menu,vælg Modtagerindstilling, vælg Signalsøgning, vælg Signalinformation

  Nu ser du signalstyrken for kanalen du valgte

  For optimal styrke skal der være en grøn bælte, som går op til midt på skalaen

  Med en del under midten og for høj signal, da kan der forekomme pixelering og forstyrrelser

  Et signal 'Niveau' på 140 – 160 er optimalt - jeg kender desværre ikke de kritiske grænser
Internet modemmet kan også bruges til at checke signalkvaliteten. Se Modem powerlevel


Kabelfejl
Så mangler jeg kun at runde af med et særtilfælde. Erik Jepsen blev en gang kontaktet af et medlem, fordi de manglede en bestemt kanal, resten var der. Årsagen viste sig at være et dårligt kabel. Så snart Erik rørte ved kablerne bag på fladskærmen så kom og gik kanalen. En ny antennesnørre løste problemet. - Et gæt på årsagen er refleksioner i kabelnettet, grundet en dårlig kontakt i kablet. Det samme som man kan få ved at anvende forkerte komponenter og samlinger. Her skyldtes det så bare fejl i kablet.


En god boliginstallation er en forudsætning
Noget mere generelt er: Det er vigtigt, for at det kører flot, at man har en god boliginstallation med impedanstilpasning hele vejen igennem, med de rigtige dobbeltskærmede kabler og de rigtige stik typer, samt at man har en godkendt forstærker, hvis man har udtag til mere end ét fjernsyn og at man her anvender godkendte forgrenere. Også en korrekt klargøring til internet. Men det har alle vel efterhånden – eller har du også det?

mvh / Herman

Her bør man søge hjælp til at få lavet en korrekt HF-tæt boliginstallation
T-leds forgrenere, uden dæmpning, giver refleksioner i boliginstallationens kabelnet, det kan resultere i uforudsigelige problemer både med internet og med tv. De gamle stik med clips-on plastikkappe, og fordelere, samt forstærkere, i blot plastik huse, virker som små antenner, som samler støj ind på kabelnettet, ligeså skaber forkerte antennekabler og forkerte samlinger fejl og problemer. En boliginstallation, som ikke er HF-tæt, giver dig signalproblemer. Det er også en ulovlig installation, fordi det virker i nabolaget som støj for andre signaler.

Heldigvis sker det sjældent - Støj ud i fællesantennen resulterer i afbrydelse
En forkert boliginstallation kan i uheldige tilfælde også sende støj ud i fællesantennen. Finder serviceteknikeren kilden til denne støj, så afbrydes forbindelsen til fællesantennen, med en besked om årsagen lagt i postkassen.

Ingen kommentarer: