Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

10 maj, 2011

TV 2 som betalingskanal i 2012

Hovedkanalen TV 2 bliver betalingskanal

TV 2 Antenneforum skriver: TV 2s pakketering
Modellen for TV 2 som betalingskanal er både vedtaget i det danske folketing og nu også godkendt af EU. Når TV 2 bliver betalingskanal så ophæves status som ”must carry”, og kanalen kan pakketeres frit fra 1/1 2012.

Hvad betyder det i praksis?

Mange antenneforeninger ønsker at tilbyde den billigste mulige grundpakke - uden betalingskanaler, hvilket taler for, at TV 2 flyttes fra grundpakken til mellempakken. Seermæssig udgør TV 2 dog typisk mere end halvdelen af seerandelen for grundpakkekunder, hvilket er en meget stor andel. Hvis TV 2 flyttes fra grundpakken, så tvinges alle grundpakkekunderne til at købe en mellempakke, hvis de blot ønsker at bevare TV 2.

Nogle ville nok foreslå, at TV 2 kan købes via en boks. Alle ved, at det dog vil give en betragtelig merudgift for de grundpakkekunder, som blot ønsker at bevare TV 2.

Hvordan forholder I jer til den problemstilling? Det vil vi gerne høre jeres mening om. Klik på "Dagens Debat" billedet i øverste højre hjørne og lad os høre dit input.

Mange hilsner
Alexander
Vi har ikke diskuteret det endnu i bestyrelsen, eller med Canal Digital Kabel-tv, men der er noget her som skal afklares og løses inden 2012. Alexander har jo ret i, at vi alle helst undgår betalingskanaler i grundpakken og alt, hvad vi ellers har af tv kanaler ligger jo i Family Mix tv, så her bør TV 2 vel også ryge over til, når den bliver til betalingskanal. Skal TV 2 forblive i grundpakken til næste år, så stiger det årlige medlemskontingent tilsvarende, måske med 200 kroner. Der er i hvert fald noget at spekulere over her, nok også med hensyn til fortsat at have TV 2 billigst muligt.

mvh / Herman

Relateret:

Ingen kommentarer: