Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

30 juni, 2011

Forventer en ny aftale med Viasat gældende pr. 1. januar 2012

Aftalen med Viasat er opsagt, med genforhandling for øje, for bl.a. at opnå en god løsning med TV 2, som betalingskanal i 2012.

Som måske flere medlemmer husker, bestyrelsen var ikke begejstret for aftalen med Viasat, som vores forening måtte acceptere inden 1. december 2009. De givne rammer var dog en betingelse, for at vi kunne fortsætte med Viasat kanaler på fællesantennen. Flere af vore medlemmer gjorde opmærksom på skævheder i aftalen og mente vi burde straffe Viasat, ved at sige nej tak, så hellere ingen Viasat på fællesantennen – lød forslaget. Det resulterede i en ekstraordinær genealforsamling sidste år, med Viasat som eneste punkt på dagsordenen. Afgørelsen blev: Vi valgte at fortsætte med Viasat, de urimelige krav til trods, men det forkerte i aftalen var ikke glemt.

I 2012 bliver TV 2 betalingskanal. For at kunne tilbyde medlemmerne størst mulig valgfrihed, vil aftalen med Viasat stå i vejen. Derfor er vores aftale med Viasat nu opsagt gældende fra 31. december 2011, med det formål at få aftalen genforhandlet, i løbet af efteråret, i regi af Canal Digital Kabel-tv (eller, hvad de nu hedder til den tid) og Viasat.

Det har været nødvendigt at opsige samarbejdsaftalen med Viasat, som led i et forsøg på at kunne tilbyde TV 2 billigst muligt til vore medlemmer og helst uden vore medlemmer tvinges til, at betale for andre dyre betalingskanaler, som de måske ikke ønsker. I dag betaler medlemmer, med en Canal Digital aftale, godt 100 kroner pr. måned for at se Viasat programmerne TV3, TV3+ og TV3 Puls. Viasat havde, i vores nu opsagte aftale krævet, at være placeret i foreningens første pakke af tv-betalingskanaler – og indgår derfor i de 2 tv-pakke-muligheder, som Canal Digital tilbyder. De godt 100 kr./mdr. er således i dag indeholdt i prisen på FAMILY og MIX1 pakkerne fra Canal Digital.

Samtlige FAMILY MIX foreninger har foretaget opsigelsen i enighed og i tæt samspil med Canal Digital, Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) og FDA ERFA-gruppen for at bane vejen for nye fremadrettede aftaler med henholdsvis TV 2 og Viasat. Beslutningen er truffet af bestyrelsen i forlængelse af to landsdelsmøder arrangeret af Canal Digital primo juni. I møderne deltog bestyrelsesmedlemmer for alle FAMILY MIX-foreninger, repræsentanter fra Canal Digital og fra TV 2. Møderne blev afsluttet med nedsættelse af en projektgruppe besående af bestyrelsesmedlemmer på tværs af landet. Herman Ransborg, fra vores bestyrelse, indgik i gruppen. Gruppen lagde efterfølgende op til, at alle FAMILY MIX foreninger opsagde aftalen med Viasat pr. 31.12.2011 med henblik på en genforhandling. Forhandlinger med Viasat og TV 2 indledes efter sommerferien.

TV 2 oplyste på de to landsdelsmøder primo juni, at den endelige pris bliver fastlagt efter sommeren. Når TV 2 taler om priser, så er det udelukkende prisen, som distributørerne skal betale. Det er før distributionsomkostninger og omkostninger ved evt styring med kodekort, før moms og CopyDan afgiften. TV 2 Betalingskanaler sælger ikke direkte til slutbrugere eller foreninger, når det drejer sig om signal via luft eller kabel. Som de også nævnte, TV 2 prisen vil være det samme, om de sælger til store eller mindre distributører. Prisen for TV2 som betalingskanal, blev af TV 2 oplyst til nok at ville ligge et sted imellem 11 – 15 kr. pr. medlem pr. måned. Et prisniveau, der er aftalt af TV2 med folketingets medieforligsgruppe. Når det endelige pris for distributørerne er fastlagt i efteråret, så vil stigningen for de følgende to år ligeledes ligge fast.

mvh / Bestyrelsen

Relateret:

Ingen kommentarer: