Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

07 september, 2011

Spørgeskemaer i menuen lukker for svar

I juni lagde jeg et par spørgeskemaer i menuen. Idéen var at få en indikator for, hvordan forbruget er af tv signalerne, som vi har på nettet. I aften lukkes automatisk for muligheden at svare på spørgeskemaerne. Afstemningsresultatet bliver liggende lidt endnu.

Lægger man foreningens information, om antal medlemmer, sammen med informationen som Canal Digital Kabel-tv har, vedrørende abonnement, så får man selvfølgelig en indikator, som man kan lave procenter og lagkager ud af. Det vil vise en del, men vi får ikke de detaljer ud af det, som jeg spørger til i de to spørgeskemaer. Derfor tænkte jeg det kunne være interessant at få den vinkel af brugsmønsteret med.

For første skema er der pt. 16 som har svaret. For anden skema er der pt. 12 som har svaret. Det blev til færre end jeg havde håbet, men dog en lille indikator.

Måske kommer vi og andre antenneforeninger i pladsproblemer
For fællesantenner er der ret meget fokus på, hvornår tiden er til at få lukket for de analoge kanaler, bl.a. fordi samme antal kanalpladser kunne bruges til langt mere tv, hvis der blev sendt digitalt her også.

For tagantennesignalet lukkede staten, i november 2009, for det analoge tv og gik over til udelukkende tv på DVB-T. Derved blev der en række luftbårne kanaler, som staten fik fri, som de nu kunne udlicitere til andet formål, fx til telefoni. Vi har tidligere set, at sådanne luftbårne signaler kan give indstrålningsproblemer i fællesantenner, når man her i fællesantennen fortsat bruger samme kanalplads til tv. Vi har selv oplevet det, hvor vi måtte flytte den analoge TV3+. Teknisk er, at der er noget forkert ved afskærmningen i de berørte boliginstallationer, men når der nu er mange som har problemet, skal man så som bestyrelse insistere på, at det skal rettes, på medlemmernes regning, eller skal man lukke kanalpladsen. Der er jo også usikkerheden, om det signal der indstråler overholder kravene.

Med samme problematik i fokus tales der også om, at staten måske vil tvinge fællesantenner til at lukke en række kanalpladser. Fordi, hvor der er indstråling, her er der også udstråling, og også fordi der kunne måske ellers blive tale om erstatningskrav overfor staten. - Hos os har vi ikke set meget til det problem endnu, ikke ud over at vi lukkede denne ene kanalplads S32, hvor TV3+ lå en gang.

Men der er en usikkerhed her, om vi mister kanalpladser og hvor mange. Derfor kunne det være interessant om vi så kunne lukke for de analoge kanaler – og hvornår tiden mon var til det.

Afstemningsvarene fortæller naturligvis også meget andet, men det her med de analoge kanaler, hvornår kan de undværes, får vi også lidt svar på. Ud fra spørgeskemaet er de analoge kanaler stadig meget brugt, (på den primære, eller på sekundære fjernsyn, eller måske i computerens tuner, i vore hjem i Ølstykke). For mig ligner svaret, at det ville gøre lidt ondt, hvis vi skulle lukke for det analoge tv i nærmeste fremtid. Selv om konklusionen er bygget på et spinkelt grundlag.

Det er så heller ikke mere end godt et par år siden alle sagde, det var en stor fordel for fællesantenner, at vi har de analoge kanaler fortsat, selv om der bliver lukket for det andre steder. At vi vil have dem, de analoge kanaler, mange år ud i fremtiden. Modsat viser statistikken for købte nye fjernsyn og skrottede gamle, at det går langt hurtigere med udfasningen af analog-tv-apparater end ventet, efter staten lukkede for det analoge signal.

Men du kan endnu nå, at give dit svar i spørgeskemaerne, frem til i aften inden kl. 23.50.

mvh / Herman

Ingen kommentarer: