Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

08 februar, 2013

SEs køb af Stofa er godkendt

FDA informerer:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt SEs køb af Stofa
SE bekendtgjorde i oktober 2012 at man havde købt Stofa.
Købet var betinget af godkendelse af SEs repræsentantskab og af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

SEs repræsentantskab godkendte købet den 13. november 2013, og i dag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bekendtgjort, at de også godkender overtagelsen.

Læs hele Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens begrundelse for godkendelsen her.


Med venlig hilsen

Carsten Karlsen, landsformand

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Sydenergi overtager Stofa
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt, at Sydenergi A.m.b.a. overtager Stofa A/S.
business.dk - Syd Energi får o.k. til Stofa-køb
Myndighederne har intet problem med elselskabets køb af Stofa - en ny national spiller på TV- og internetmarkedet ser ud til at være en realitet.

Ingen kommentarer: